ایرلند (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

ایرلند ممکن است در یکی از این معانی به‌کار رود.