ایزو/آی‌ای‌سی ۷۸۱۰

ایزو/آی‌ای‌سی ۷۸۱۰ استاندارد بین‌المللی کارت‌های شناسایی - خصوصیات فیزیکی است که مشخص‌کننده ویژگی‌های فیزیکی برای کارت‌های شناسایی است.ایزو ۷۸۱۰ ویژگی‌های فیزیکی و فرمت کارت‌های اعتباری در شماره‌های استاندارد ISO/IEC ۷۸۱۰ تنظیم و استفاده می‌شوند. توافق با این استاندارد به این معنی است که این کارت را می‌توان در سراسر جهان مورد استفاده قرار داد. تدوین هر استاندارد یک کار جمعی با همیاری کمیته تولید کنندگان، کاربران، سازمان‌های پژوهشی، ادارات دولتی و مصرف کنندگان می‌باشد تا استانداردهایی که قادر به پاسخگویی به خواسته‌های جامعه و تکنولوژی هستند ایجاد شوند.

تصویر اندازه‌های کارت‌ها در ایزو ISO/IEC ۷۸۱۰

ویژگی‌های مشخص شده عبارتند از:

این استاندارد شامل روش آزمون مقاومت به حرارت است.[۱]

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش