ایستگاه لانکستر گیت

ایستگاه لانکستر گیت یک ایستگاه از خط مرکزی و از خطوط متروی لندن است که در جاده بیزواتر قرار دارد و در ۳۰ ژوئیه ۱۹۰۰ افتتاح شده‌است.

LancasterGateTubeStationOutside.jpg

نگارخانهویرایش