ایشین سودن

ایشین سودن (به ژاپنی: 以心崇伝 Ishin Sūden) یا کونچی‌این سودن (به ژاپنی: 金地院崇伝 こんちいん すうでん Konchiin Suden) یک راهب ذن، رینزایی-ذن بود. او مشاور توکوگاوا ایه‌یاسو بعد توکوگاوا هیده‌تادا و توکوگاوا ایه‌میتسو در مسائل دینی و امور خارجه بود.

ایشین سودن
در این نام ژاپنی، «ایشین» نام خانوادگی است.
در این نام ژاپنی، «کونچی‌این» نام خانوادگی است.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش