ایمَن‌گاه یا نُقطه اَمان محدوده امنی است برای توقف قطار برای جلوگیری از برخورد آن با قطارهای در حال حرکت.

در ایمن‌گاه‌ها گاه نگهداری، تعمیر و سوخت‌گیری نیز انجام می‌شود.

ایمن‌گاه را در زبان فرانسوی dégagé می‌گویند

منابعویرایش

واژه‌های مصوب فرهنگستان زبان فارسی.