اینتِف سوم چهارمین فرعون دودمان یازدهم در مصر باستان است.

خانواده

اینتف سوم پسر اینتف دوم است. نام همسر اصلی او یاه بوده و منتوهوتپ دوم را از این همسر دارد.

دوران

به دلیل دوران طولانی فرمانروایی پدرش، به نظر می‌رسد که او در سن پیری به تخت نشسته باشد. بر طبق فهرست پادشاهان تورین، او تنها برای ۸ سال پادشاهی کرد. درباره اوضاع سیاسی حکومت او اطلاعات چندانی در دست نیست، با این حال مشخص است که او توانست قلمروهایی که توسط پدرش گرفته شده بودند و تا نوم هفدهم مصر می‌رسیدند را به خوبی نگه دارد. او در صف البقار به خاک سپرده شده است.

منابع

  1. Nicolas Grimal (۱۹۹۴)، Histoire de l'Égypte ancienne، Livre de Poche، شابک ۲۲۵۳۰۶۵۴۷۱