در هر نیمکره مغز پستانداران، کورتکس اینسولار (به انگلیسی: Insular Cortex) (همچنین اینسولا و لوب اینسولار) قسمتی از چین خوردگی‌های عمیق کورتکس نیمکره مغز است و همچنین داخل شیار جانبی مغز (Lateral sulcus) قرار دارد. (شیاری که لب گیجگاهی را از لب آهیانه و پیشانی جدا می‌کند)[۱]

مغز: Insular cortex
Sobo 1909 633.png
The insula of the right side, exposed by
removing the opercula.
Gray717.png
Coronal section of brain immediately in
front of pons. (Insula labeled at upper right.)
نام لاتین Cortex insularis
آناتومی گری subject #۱۸۹ ۸۲۵
سرخ‌رگ‌ها Middle cerebral
نورونیمز hier-۹۳

دانشمندان بر این اعتقاد هستند که اینسولا در زمینه آگاهی و همچنین در اعمال متفاوت و مرتبط به هیجانات یا تنظیم همئوستازی بدن فعالیت دارد. این اعمال شامل ادراک ، کنترل حرکت، خودآگاهی، عملکردشناختی و همچنین تجربه بین فردی می‌باشند که این موارد در روانشناسی دخالت دارند.

کورتکس اینسولار به دو بخش تقسیم می‌شود: بخش جلو (بخش بزرگ اینسولار)، بخش پشتی (بخش کوچک اینسولار) که بیش از ۱۲ بخش تشکیل و شناخته شده است.[۲]

نگارخانهویرایش

منابعویرایش

  1. SpinalCord.com. "Insular Cortex | SpinalCord.com". Retrieved 2017-08-11.
  2. «English wikipedia».