ایکوما چیکاماسا

در این نام ژاپنی، «ایکوما» نام خانوادگی است.

ایکوما چیکاماسا (به ژاپنی: 生駒 親正 Ikoma Chikamasa)؛ ( ۱۵۲۶ – ۱۶۰۳) یک دایمیو در دوره آزوچی-مومویاما در ژاپن بود.

ایکوما چیکاماسا
Ikoma Chikamasa.jpg
زادهٔ۱۵۲۶
درگذشت۱۶۰۳

منابع