بابیت

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا
  • بابی به کسی می‌گویند که هوادار آئین بابی باشد.
  • باب (لقب) یا مدعی بابیت به کسی می‌گویند که ادعای تماس با مهدی را داشته باشد.