بادخورک چانه‌سفید

گونه‌ای از آوندوارها
بادقپک چانه‌سفید
وضعیت حفاظت
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
راسته: پرستوسانان
تیره: بادقپک
سرده: آوندوارها
گونه: C. cryptus
نام علمی
Cypseloides cryptus

بادقپک چانه‌سفید (نام علمی: Cypseloides cryptus) نام یک گونه از سرده آوندوارها است.

منابع