باربی (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

باربی ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: