بارتولومئو

نام کوچک مردانه

بارتولومئو (Bartolomeo) یک نام کوچک مردانه ایتالیایی است که ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: