بار اثبات (حقوق)

بار اثبات در حقوق، به وظیفه یکی از طرف‌های دعوی یا شکایت دردادگاه‌های دادگستری مبنی بر اثبات مدعای خود یا ارائه شواهد کافی برای آن اطلاق می‌شود. این مسئله به خصوص در امور کیفری که برعهده دادستان است مورد تأکید قرار می‌گیرد.[۱][۲] قانون مدنی می‌گوید: هرکس مدعی حقی است باید آن را اثبات کند.[۳][۴][۵]

جستارهای وابسته

منابع

  1. قانون مدنی ادله اثبات دعوی
  2. قانون آئین دادرسی کیفری
  3. ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی
  4. (مبانی استنباط حقوق اسلامی نوشته دکتر ابوالحسن محمدی)
  5. قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر