باز کردن منو اصلی

بازداشتگاه ۶۶ سپاه

بازداشتگاه ۶۶ سپاه یا بند ۳۲۵ اوین بازداشتگاهی متعلق به سپاه پاسداران است که در داخل زندان اوین قرار دارد. از این بازداشتگاه برای بازجویی متهمان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم استفاده شد.[۱]

پانویسویرایش