بازنشستگی به معنی کناره‌گیری از ادامه شغل یا موقعیت‌های کاری فعال است.[۱] همچنین ممکن است یک فرد با کاهش ساعات کاری یا حجم کاری نیز نیمه بازنشسته شود. بسیاری از افراد به دلیل سالخوردگی یا به دلایل وجود مشکلات در سلامت و تندرستی بازنشستگی را انتخاب می‌کنند. شخص بازنشسته تا زمانی که زنده است شخصاً از حقوق و مزایای بازنشستگی استفاده می‌کند و پس از مرگش فرزندان یا بازماندگانش ممکن است واجد شرایط دریافت این حقوق و مزایا باشند.

در بیشتر کشورها، ایده بازنشستگی منشأ تاریخی نو ظهوری دارد و ایده بازنشستگی برای اولین بار در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میلادی مطرح شد. پیش از این، امید به زندگی پایین، فقدان امنیت اجتماعی و نبود ترتیبات بازنشستگی به این معنی بود که اکثر کارگران تا زمان مرگ خود به کار ادامه می‌دادند.

در جهان غرب، امپراتوری آلمان اولین کشوری بود که مزایای بازنشستگی را در سال ۱۸۸۹ میلادی معرفی کرد.[۲] امروزه، اکثر کشورهای توسعه یافته نظام‌هایی را برای ارائه مستمری بازنشستگی در دوران سالمندی دارند. نیاز مالی این نظام‌ها عمدتاً توسط کارفرمایان یا دولت تأمین می‌شود. در بسیاری از کشورهای فقیرتر، حمایتی فراتر از حمایت خانواده از سالمندان وجود ندارد. امروزه بازنشستگی با مستمری در بسیاری از جوامع حق کارگر تلقی می‌شود و جنگ‌های سخت ایدئولوژیک، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بر سر این که آیا «بازنشستگی یک حق است یا نه» صورت گرفته‌است. در بسیاری از کشورهای غربی بازنشستگی حقی است که در قوانین اساسی ملی گنجانده شده‌است.
پایان دوره خدمت برحسب سختی و زیان‌آور بودن کار سال‌ها فرق می‌کند. همچنین پایان دوره خدمت درکشورهای مختلف متفاوت است.

تاریخچه ویرایش

بازنشستگی، یا عمل ترک شغل یا ترک کار پس از رسیدن به سن خاصی، از حدود قرن هجدهم وجود داشته‌است. پیش از قرن هجدهم، میانگین طول عمر انسان‌ها بین ۲۶ تا ۴۰ سال بود.[۳][۴][۵][۶] در نتیجه، تنها درصد کمی از جمعیت به سنی رسیدند که در آن مشکلات و نارسایی‌های جسمی مانعی برای کار می‌شد.[نیازمند منبع] کشورهای غربی در اواخر قرن نوزدهم و قرن بیستم شروع به اتخاذ سیاست‌های دولتی در مورد بازنشستگی کردند.[۷]

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  1. "Definition of retirement" Merriam Websters
  2. "The German Precedent" Social Security History, US Social Security Administration
  3. Galor, Oded; Moav, Omer (2007). "The Neolithic Revolution and Contemporary Variations in Life Expectancy" (PDF). Brown University Working Paper. Retrieved 12 September 2010.
  4. Galor, Oded; Moav, Omer (2005). "Natural Selection and the Evolution of Life Expectancy" (PDF). Brown University Working Paper. Retrieved 4 November 2010.
  5. "A millennium of health improvement". BBC News. 27 December 1998. Retrieved 4 November 2010.
  6. "Expectations of Life" by H.O. Lancaster (page 8)
  7. Weisman, Mary-Lou (1999), "The History of Retirement, From Early Man to A.A.R.P.", The New York Times, retrieved 23 December 2016

برای مطالعه بیشتر ویرایش