باشگاه فوتبال دینامو ایروان

یک باشگاه فوتبال در ارمنستان

باشگاه فوتبال دینامو ایروان (انگلیسی: FC Dinamo Yerevan‎) یک باشگاه فوتبال در شهر ایروان و در کشور ارمنستان می‌باشد که در لیگ برتر فوتبال ارمنستان بازی می‌کرد. این باشگاه در سال ۱۹۳۶ تأسیس شد و در سال ۲۰۰۸ منحل شد.

Dinamo Yerevan
FC Dinamo Erevan.gif
نام کاملFootball Club Dinamo Yerevan
بنیان‌گذاری۱۹۳۶؛ ۸۵ سال پیش (۱۹۳۶)
1992 (refounded)
برچیدگی۲۰۰۸؛ ۱۳ سال پیش (۲۰۰۸)
ورزشگاهورزشگاه کاساغی مارزیک
آشتاراک
گنجایش۳٬۵۰۰
مربیارمنستان سوادا آرزومانیان
۲۰۰۷لیگ دسته اول، ۴ام

آمار لیگویرایش

  اتحاد شوروی (۱۹۸۲ – ۱۹۹۱)
فصل دسته سطح بازی برد تساوی باخت گل زده گل خورده +/- امتیاز مکان
  ارمنستان (۱۹۹۲ – ۱۹۹۹)
فصل دسته سطح بازی برد تساوی باخت گل زده گل خورده +/- امتیاز مکان
۱۹۹۲ لیگ دسته اول ۲ ۲۶ ۸ ۹ ۹ ۳۷ ۴۲ ۲۵ ۱۶.
۱۹۹۳ لیگ دسته اول ۲ ۲۰ ۹ ۳ ۸ ۳۰ ۲۱ ۲۱ ۶.
۱۹۹۴ لیگ دسته اول ۲ ۱۸ ۹ ۵ ۴ ۴۹ ۳۲ +۱۷ ۲۳ ۴.
۱۹۹۵/۹۶ لیگ دسته اول ۲ ۲۲ ۶ ۴ ۱۲ ۲۷ ۳۸ -۱۱ ۲۲ ۱۱.
۱۹۹۶/۹۷ لیگ دسته اول ۲ ۲۲ ۷ ۴ ۱۱ ۲۳ ۴۱ -۱۸ ۲۵ ۸.
۱۹۹۷ لیگ دسته اول ۲ ۱۶ ۴ ۲ ۱۰ ۱۸ ۴۷ -۲۹ ۱۴ ۵.
۱۹۹۸ لیگ دسته اول ۲ ۲۴ ۶ ۱ ۱۷ ۲۶ ۶۵ -۳۹ ۱۹ ۱۰.
۱۹۹۹ لیگ دسته اول ۲ ۱۶ ۱۳ ۰ ۳ ۴۰ ۱۴ +۲۶ ۳۹ ۱.
۲۰۰۰ لیگ برتر ۱ ۲۸ ۱ ۴ ۲۳ ۱۹ ۷۸ -۵۹ ۷ ۸.
۲۰۰۱ لیگ دسته اول ۲ ۱۰ ۸ ۰ ۲ ۳۵ ۱۲ +۲۳ ۲۴ ۵.
Klub byl v roce 2002 neaktivní.
۲۰۰۳ لیگ دسته اول ۲ ۲۲ ۹ ۴ ۹ ۲۹ ۴۴ -۱۵ ۳۱ ۸.
۲۰۰۴ لیگ دسته اول ۲ ۳۰ ۹ ۱ ۲۰ ۵۲ ۷۲ -۲۰ ۲۸ ۱۲.
۲۰۰۵ لیگ دسته اول ۲ ۲۴ ۶ ۳ ۱۵ ۲۶ ۵۶ -۳۰ ۱۸ ۱۰.
۲۰۰۶ لیگ دسته اول ۲ ۱۸ ۹ ۴ ۵ ۳۶ ۳۴ ۳۱ ۵.
۲۰۰۷ لیگ دسته اول ۲ ۲۱ ۱۰ ۳ ۸ ۴۷ ۳۸ ۳۳ ۴.

منابعویرایش