باشگاه فوتبال پورا

باشگاه فوتبال پورا یک باشگاه فوتبال در شهر تهران بوده‌است که در اواخر سال ۱۳۶۶ با خرید امتیاز باشگاه فوتبال کیان تأسیس شده‌است اما در سال ۱۳۷۳ به دلیل عدم صعود به لیگ دسته اول فوتبال ایران منحل شد.

این باشگاه توسط عبدالله صوفیانی راه‌اندازی شد که وی مالک یک شرکت پوست و روده بوده‌است.

بازیکنان مطرحویرایش

مربیان مطرحویرایش

منابعویرایش