باشگاه فوتسال شرکت ملی حفاری ایران

باشگاه فوتسال شرکت ملی حفاری ایران یک باشگاه فوتسال ایرانی در شهر اهواز است.

شرکت ملی حفاری اهواز
Hafariahvazlogo.gif
نام کامل باشگاهباشگاه فوتسال شرکت ملی حفاری ایران
نام ورزشگاهسالن نفت اهواز
(گنجایش: ۱۰۰۰ نفر)
مالکشرکت ملی حفاری ایران
مدیرعاملعلی مراد حاجتی
مربییعقوب مراقی
لیگلیگ برتر فوتسال ایران
۱۳۹۵۴

منابعویرایش