باشگاه والیبال بانک ملی تهران

باشگاه والیبال بانک ملی تهران یک باشگاه والیبال ایرانی بود. تیم این باشگاه در لیگ دسته یک بازی می‌کرد. این تیم نماینده بانک ملی بود.

بانک ملی (تهران)
BMI LOGO.JPG
نام کامل باشگاهباشگاه والیبال بانک ملی تهران
تاریخ تأسیس۱۹۴۸ میلادی
نام ورزشگاهورزشگاه بانک ملی
مالکبانک ملی ایران

دست آوردهاویرایش

فصل قهرمان نایب‌قهرمان جایگاه سوم
۱۳۶۹ بنیاد شهید تهران بانک ملی تهران بانک ساری
۱۳۷۰ بنیاد شهید تهران بانک ملی تهران بانک تجارت تهران
۱۳۷۱ بانک ملی تهران بانک تجارت تهران ذوب آهن اصفهان
۱۳۷۲ آبگینه قزوین بانک ملی تهران بانک تجارت تهران
۱۳۷۳ فجر سپاه تهران فولاد خوزستان ریخته‌گری تبریز
۱۳۷۴ فجر سپاه تهران پرسپولیس تهران ذوب آهن اصفهان
۱۳۷۵ پیکان تهران ذوب آهن اصفهان فجر سپاه تهران

منبعویرایش