باشگاه والیبال صنام تهران

باشگاه والیبال صنام تهران باشگاه ریشه دار والیبال ایران است که در سال ۱۳۸۵ منحل شد. والیبال صنام از سال ۱۳۷۹ تا سال ۱۳۸۳ قدرت اول لیگ برتر والیبال ایران بود و در این ۵ دوره ۴ دوره قهرمان لیگ برتر والیبال ایران شد و در سال ۱۳۸۵ به صورت عجیبی منحل شد.

باشگاه والیبال صنام
Sanam.gif
نام کامل باشگاهباشگاه والیبال صنام تهران
تاریخ تأسیس۱۳۷۵ رسمی
لیگلیگ برتر والیبال ایران

دست‌آوردهاویرایش

لیگ برتر والیبال ایران

باشگاه قهرمانی نایب‌قهرمانی سال‌های قهرمانی سال‌های نایب‌قهرمانی
صنام تهران ۴ ۲ ۲۰۰۱, ۲۰۰۲, ۲۰۰۴, ۲۰۰۵ ۱۹۹۹, ۲۰۰۳

مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا

  • قهرمان (۱): ۲۰۰۴
  • نایب قهرمان (۱): ۲۰۰۲

مسابقات والیبال جام دوستی کویت

  • قهرمان (۱): ۲۰۰۳

منابعویرایش