باغان

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

باغان ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

دهستانویرایش

روستاویرایش

  • باغان (ارزوئیه) روستایی در دهستان صوغان بخش صوغان شهرستان ارزوئیه استان کرمان
  • باغان (جاسک) روستایی در دهستان جاسک بخش مرکزی شهرستان جاسک استان هرمزگان
  • باغان (حاجی‌آباد) روستایی در دهستان آشکارا بخش فارغان شهرستان حاجی‌آباد استان هرمزگان
  • باغان (خاش) روستایی در دهستان ایرندگان بخش ایرندگان شهرستان خاش استان سیستان و بلوچستان
  • باغان (خنج) روستایی در دهستان باغان بخش محمله شهرستان خنج استان فارس
  • باغان (دشتی) روستایی در دهستان شنبه بخش شنبه و طسوج شهرستان دشتی استان بوشهر
  • باغان (سبزوار) روستایی در دهستان قصبه شرقی بخش مرکزی شهرستان سبزوار استان خراسان رضوی
  • باغان (شیروان) روستایی در دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان شیروان استان خراسان شمالی
  • باغان (کوار) روستایی در دهستان فتح‌آباد بخش طسوج شهرستان کوار استان فارس
  • باغان (مریوان) روستایی در دهستان سرشیو بخش سرشیو شهرستان مریوان استان کردستان