بالینی

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

بالینی ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: