بانوی مهبود

بانوی مَهبود در شاهنامه عنوان همسر مهبود وزیر انوشیروان است، این بانو به صورت کدبانو معرفی شده‌است، غذای شاه را در سه کاسهٔ زرین می‌آراست و دو پسرش طبق غذا را به نزد پادشاه می‌بردند.

بانوی مهبود
اطلاعات کلی
نامبانوی مهبود
آئینمزدیسنا
ملیتایران
خانواده
همسرمهبود
فرزنداندارای دو پسر

بانوی مهبود در شاهنامهویرایش

زروان که پرده‌داری پیر در بارگاه کسری انوشیروان بود ولی به مهبود رشک می‌ورزید، او به یاری مردی جهود، با نیرنگ و افسون کاسهٔ شیر شاه را به زهر آلوده کرد و به شاه گزارش داد که بانوی مهبود به تحریک همسرش مهبود، با زهرآلود ساختن خوراک شاه قصد جان وی را کرده‌است. عاقبت پسران مهبود، با نوشیدن شیر زهرآگین جان باختند و شاه فرمان داد تا مهبود و همسرش را به خواری و ذلت کشتند. فردوسی توصیف این کدبانوی به ناروا جان داده را، در شاهنامهٔ خویش چنین می‌آغازد:

دو فرزند مهبود هر بامدادخرامان شدندی بر شاه راد
پس پردهٔ نامور کدخدایزنی بود پاکیزه و پاک رای [۱]
که چون شاه کسریٰ خورش خواستییکی خوان زرّین بیاراستی
سه کاسه نهادی بر او از گهربه دستار زربفت پوشیده سر
ز دست دو فرزند آن ارجمندرسیدی به نزدیک شاه بلند [۲]

جستارهای وابستهویرایش

پانویسویرایش

  1. پارسی نگاشتهٔ شاهنامهٔ فردوسی، صفحه: ۶۳۴
  2. شاهنامه. جلد هشتم. پادشاهی کسری نوشین روان، ص ۵۹۸

منابعویرایش

  • حسین، الهی قمشه‌ای (۱۳۸۶). شاهنامه فردوسی. ترجمهٔ ناهید فرشادمهر. تهران: نشر محمد. شابک ۹۶۴-۵۵۶۶-۳۵-۵.
  • پارسی نگاشتهٔ شاهنامه، نگارش: فرانک دوانلو، انتشارات آهنگ قلم، چاپ سوم، ۱۳۸۷ (با اندکی تغییر)

پیوند به بیرونویرایش