باور (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

باور ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: