باکال بایفورکیشن سیست

باکال بایفورکیشن سیست یک کیست ادنتوژنیک التهابی است که معمولاً در ناحیه باکال بایفورکیشن دندان آسیای بزرگ اول فک پایین و در دهه اول یا دوم زندگی ایجاد می‌شود. سیست های دچار عفونت ممکن است با درد همراه باشند.[۱]

کیست‌های ادنتوژنیک بخش مهمی از ضایعات دهان و فک و صورت را تشکیل می‌دهند. کیست‌های تکاملی ادنتوژنیک از جمله ضایعات شایع تخریب‌کننده استخوان در ناحیه سر و گردن محسوب می‌شوند که پاتوژنز آن‌ها دقیقاً مشخص نیست. کیست دنتیژروس (فولیکولر)، شایع‌ترین کیست تکاملی ادنتوژنیک است که از جدا شدن فولیکول دندانی اطراف تاج یک دندان رویش نیافته به وجود می‌آید.[۲]

مدیریتویرایش

درمان آن جراحی انوکلیشن است.

منابعویرایش

  1. Zadik Y, Yitschaky O, Neuman T, Nitzan DW (May 2011). "On the Self-Resolution Nature of the Buccal Bifurcation Cyst". J Oral Maxillofac Surg. 69: e282–4. doi:10.1016/j.joms.2011.02.124. PMID 21571416.[پیوند مرده]
  2. http://jmds.mums.ac.ir/pdf_4066_2b2323201628814a1026e956890dcb50.html