ببر کاغذی ترجمهٔ عبارت چینی zhilaohu (纸老虎/紙老虎) است. این اصطلاح به چیزی اطلاق می‌شود که در ظاهر خطرناک و تهدیدکننده به نظر می‌رسد ولی در عمل بی‌اثر است و در برابر چالش تاب نمی‌آورد. عبارت ببر کاغذی زمانی در غرب مشهور شد که مائو تسه‌تونگ مکرراً از آن برای توصیف رقبایش، بالاخص دولت آمریکا استفاده کرد.

ببر کاغذی با پرچم آمریکا برای توصیف امپریالیسم آمریکا در یکی از نشریات چینی در سال ۱۹۵۷

استفادهویرایش

مائو اولین بار در اوت ۱۹۴۶ ایدهٔ «ببر کاغذی» را طی مصاحبه‌ای با یک خبرنگار آمریکایی معرفی کرد:[۱]

بمب اتم یک ببر کاغذی است که مرتجعان آمریکایی از آن برای ترساندن مردم استفاده می‌کنند. ترسناک به نظر می‌رسد، اما در عمل چنین نیست. البته، بمب اتم یک سلاح کشتار جمعی است، اما نتیجهٔ جنگ توسط مردم تعیین می‌شود، نه با یک یا دو نوع جدید از جنگ‌افزار.

همهٔ مرتجعان ببر کاغذی هستند. آن‌ها در ظاهر هولناک به نظر می‌رسند ولی در واقعیت چندان قدرتمند نیستند.[۲]

منابعویرایش

  1. Lary, Diana (2015). China's Civil War: A Social History, 1945-1949. Cambridge: Cambridge University Press. p. 80. ISBN 978-1-107-05467-7.
  2. Mao Zedong (August 1946). "Talk with the American Correspondent Anna Luise Strong". Selected Works of Mao Tse-tung. Selected Works of Mao Tse-tung. IV. Beijing: Foreign Languages Press. OCLC 898328894.