بحث الگو:جعبه شهر افغانستان

بحث‌های فعال

پیشنهاد حذف آیتم مذهب و دهستان و افزودن آیتم لقبویرایش

مذهب یک امر فردی انسانی است تا جغرافیایی و یا اجتماعی ، من با وجود آیتم مذهب در الگوی شهر مخالفم مذهب در{{جعبه شهر ایران}} نیز وجود دارد ( تا اجماع چه باشد) .در ضمن تاکنون واژه ای بنام دهستان را در ادبیات گفتاری و نوشتاری افغانستان نشنیده ام.آیا کسی میداند معادل این کلمه چیست و یا این که اصلا معادلی برای دهستان وجود دارد؟ در ضمن افزودن واژه لقب هم خوب است مثلا برای اصفهان لقب نصف جهان دارای شهرت است--هریوا ۱۸:۰۹، ۷ سپتامبر ۲۰۰۷ (UTC)

دین و مذهب یک شهر معمولاً می‌تواند اطلاعاتی دربارهٔ فرهنگ آن شهر به ما بدهد بنابراین من با وجود آن به صورت اختیاری مخالف نیستم. با وجود لقب هم به صورت اختیاری موافقم. از جملهٔ خوش‌آمد استفاده شده که می‌توان لقب را نیز به آن افزود چون برای هر شهر داستان فرق دارد.--سروش ☺گپ ۲۰:۱۹، ۷ سپتامبر ۲۰۰۷ (UTC)
بازگشت به صفحهٔ «جعبه شهر افغانستان».