بحث الگو:روح

هیچ بحثی در این صفحه نیست.

چطور چهارده ریسمان نقره ای...خیر اگر هم روح هم وجود داشته باشد تا زمان تبدیل شدن خاک با انسان است..چون ما تنها با داشتن یک سلول پیچیده DNA میتوانیم آن موجود را بوجود آوریم..بنظرم گاهی کمبود شناخت دانشمندان ما را به افسانه میکشاند..کاش اون انرژی که برای کارهای بیهوده و جنگ تلف میشد صرف علم زیست شناسی بی غرض میشد..روح درون کوچکترین ذره خلاصه میشود...بنظرم بین عظمت داده های نجوم و پیچیدگی مغز و DNA باید ارتباطی وجود داشته باشد..بنظرم درون انسانها قدرتی ست که ماورای سرعت نور است..همانند رابطه انرژی به ماده و ماده به انرژی..

بازگشت به صفحهٔ «روح».