بحث پودمان:Bananas/testcases

هیچ بحثی در این صفحه نیست.

همه آزمایش‌ها موفقیت‌آمیز بودند.

test_hello:

متن مورد انتظار در عمل
✔Y {{#invoke:Bananas | hello}} سلام، دنیا! سلام، دنیا!


بازگشت به صفحهٔ «Bananas/testcases».