بخش‌های کلمبیا بر اساس تولید ناخالص داخلی

بخش‌ها یا دپارتمان های کلمبیا بر اساس تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۶ در زیر فهرست شده اند.

بخش GDP % جمعیت
2017
GDP اسمی (میلیون

پزو)

(GDP(PPP

(دلار)

GDP سرانه اسمی (پزو) (GDP (PPP

(دلار)

Antioquia 13.9% 6,627,200 119,946,000 95,773 18,354,800 14,656
Atlántico 4.2% 2,517,900 36,211,000 28,913 14,545,400 11,614
Bogotá 25.7% 8,080,700 221,756,000 177,065 27,789,000 22,189
Bolívar 4.2% 2,146,700 36,003,000 28,747 16,966,900 13,548
Boyacá 2.9% 1,280,000 25,002,000 19,963 19,561,700 15,619
Caldas 1.5% 991,900 12,992,000 10,374 13,124,100 10,479
Caquetá 0.5% 490,100 4,154,000 3,317 8,585,380 6,855
Cauca 1.8% 1,404,200 15,253,000 12,179 10,958,900 8,750
Cesar 1.8% 1,053,500 15,225,000 12,157 14,622,500 11,676
Córdoba 1.8% 1,762,500 15,201,000 12,138 8,755,480 6,991
Cundinamarca 5.3% 2,762,800 45,713,000 36,500 16,797,800 13,412
Chocó 0.4% 495,900 3,692,000 2,945 7,310,660 5,837
Huila 1.8% 1,182,900 15,441,000 12,329 13,210,200 10,548
La Guajira 1.0% 1,012,900 8,201,000 6,548 8,322,070 6,645
Magdalena 1.3% 1,285,400 11,150,000 8,903 8,762,680 6,997
Meta 3.3% 998,200 28,693,000 22,910 29,287,200 23,385
Nariño 1.6% 1,787,500 13,902,000 11,100 7,872,450 6,286
Norte de Santander 1.7% 1,379,500 14,663,000 11,708 10,720,900 8,560
Quindío 0.8% 571,700 6,788,000 5,420 11,940,100 9,534
Risaralda 1.5% 962,500 13,055,000 10,424 13,638,000 10,889
Santander 7.7% 2,080,900 66,559,000 53,145 32,138,300 25,661
Sucre 0.8% 868,400 7,065,000 5,641 8,215,950 6,560
Tolima 2.2% 1,416,100 18,812,000 15,021 13,320,900 10,636
Valle del Cauca 9.7% 4,708,300 83,738,000 66,862 17,966,700 14,346
Amazonas 0.1% 77,900 608,000 485 7,887,090 6,298
Arauca 0.5% 268,000 4,545,000 3,629 17,138,700 13,685
Casanare 1.4% 369,000 12,059,000 9,629 33,245,900 26,546
Guainía 0.0% 42,800 284,000 228 6,742,160 5,383
Guaviare 0.1% 114,200 767,000 612 6,810,450 5,438
Putumayo 0.4% 354,100 3,161,000 2,524 9,043,390 7,221
Archipelago of San Andrés, Providencia and Santa Catalina 0.2% 77,800 1,343,000 1,072 17,418,700 13,908
Vaupés 0.0% 44,500 237,000 189 5,376,710 4,293
Vichada 0.1% 75,500 456,000 341 6,187,080 4,940
جمع 100.0% 49,291,500 862,675,000 688,817 18,102,578 14,138

منابعویرایش