بخش صماخی استخوان گیجگاهی

بخش صماخی یا بخش تیمپانیک (Tympanic part) قسمتی از استخوان گیجگاهی است که به صورت یک صفحهٔ منحنی در زیر پولک squama و در مقابل زائده پستانکی mastoid process قرار دارد. این بخش سوراخ گوش و بخش استخوانی گوش خارجی را می‌سازد.

بخش صماخی استخوان گیجگاهی
Left استخوان گیجگاهی. Outer surface. (Tympanic part at bottom center.)
Coronal section of right temporal bone.
جزئیات
شناسه‌ها
لاتینpars tympanica ossis temporalis
TA98A02.1.06.052
TA2693
FMA52880

بخش صماخی استخوان گیجگاهی در قسمت زیرین بخش فلسی (پتروس) و در قسمت پیشین (قدامی) بخش پستانکی (ماستوئید) واقع شده‌است. این بخش دیوارهٔ زیرین و پیشین مجرای گوش به همراه قسمتی از دیواره پسین (خلفی) آن را تشکیل می‌دهد.

نگارخانه

ویرایش

منابع

ویرایش