بدر ۸ یک ماهواره متعلق به شرکت عرب‌ست است که در مدار ۲۶ درجه شرقی قرار دارد. این ماهواره در تاریخ ۲۷ مه ۲۰۲۳ پرتاب شد. در حال حاضر شبکه‌های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بر روی پوشش آسیای مرکزی و ایران این ماهواره در حال پخش است.

بدر ۸
گونه مأموریتمخابراتی
اپراتورعرب‌ست
مدت مأموریت۱۵ سال
آغاز مأموریت
تاریخ راه‌اندازی۲۷ مه ۲۰۲۳
مشخصات مداری
سامانه مرجعمدار زمین‌ثابت
رژیم مأموریتمدار زمین‌ثابت
طول جغرافیایی۲۶° شرقی
 

پوشش ویرایش

پوشش ماهواره بدر ۸ شامل آسیای مرکزی، خاورمیانه و شمال آفریقا است.

منابع ویرایش