بدل‌کاری به کارهای شگفت‌انگیز و سخت بدنی که برای انجام آن نیاز به تمرین و مهارت زیاد بدنی و روانی می‌باشد. کارهای نمایشی بیشتر برای انجام هنری بی همتا در رسانه‌های چون سینما، تلویزیون، تئاتر انجام می‌شود. این کارها در فیلم‌های اکشن نمود بیشتری دارند.

آتش دمیدن از دهان

منابع ویرایش