بدل‌کاری به کارهای شگفت‌انگیز و سخت بدنی که برای انجام آن نیاز به تمرین و مهارت زیاد بدنی و روانی می‌باشد. کارهای نمایشی بیشتر برای انجام هنری بی همتا در رسانه‌های چون سینما، تلویزیون، تئاتر انجام می‌شود. این کارها در فیلم‌های اکشن نمود بیشتری دارند و انجام آن به افراد عادی توصیه نمی‌شود.

منابعویرایش