براقیت‌سنج

در مهندسی بسپار و علوم و فناوری رنگ، برّاقیت‌سنج (glossimeter یا glossmeter) سنج‌افزاری است برای اندازه‌گیری برّاقیت که تابعی از مشخصات بازتابش نفوذی و آینه‌ای ماده است.

براقیت‌ سنج
براقیت‌ سنج
براقیت‌ سنج

منابعویرایش