براندنبورگ (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

براندنبورگ یا برندنبورگ یکی از شانزده ایالت آلمان است اما در معانی زیر نیز کاربرد دارد: