برج ترامپ (ابهام‌زدایی)

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

برج ترامپ برج مرتفعی در منهتن نیویورک است. همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

جستارهای وابسته