برج تلویزیونی رامسواران

برج تلویزیونی رامسواران برجی است که در شهر رامسواران، کشور هندوستان قرار دارد. این برج ۳۲۳ متر ارتفاع دارد.

برج تلویزیونی رامسواران
برج تلویزیونی رامسواران
Map
اطلاعات کلی
گونهپخش تلویزیونی
موقعیترامسواران، تامیل نادو، هند
پایان۱۹۹۵
بلندی
آنتن۳۲۳ متر (۱٬۰۵۹٫۷ فوت)

منابع

ویرایش