برج نخیل (نام سابق آن البرج) طرح یک آسمانخراش جدید است که برای ساخت در منطقه جبل علی دبی در نظر گرفته شده.اگر چه نام این برج هنوز رسمی و قطعی نیست اما این برج فعلاً با نام پروژه «برج نخیل» شناخته میشود. این برج در نهایت ۱۲۰۰ متر ارتفاع خواهد داشت و بلندترین آسمانخراش دنیا نام خواهد گرفت. قابل ذکر است که بلندترین ساختمان دنیا در حال حاضر برج خلیفه می باشد.

منابعویرایش