برزین

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

بُرزین شخصیت داستانی در شاهنامه است و می‌تواند به هریک از موارد زیر اشاره داشته باشد: