برنامه

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

برنامه، به معنی مجموعه ای از فعالیت‌های ساختار یافته و نظام مند در راستای رسیدن به هدف معینی، ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

جستارهای وابسته

ویرایش