بریجپورت (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

بریجپورت نام بزرگترین شهر ایالت کانتیکت آمریکا است اما در معانی زیر نیز کاربرد دارد: