بریل (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

بریل می‌تواند به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: