بزهکاری نوجوانان

بزهکاری نوجوانان (به انگلیسی: Juvenile delinquency) به انجام اعمال غیر قانونی توسط افرادی با سن پایین (که توسط قانون تعیین می‌شود) اطلاق می‌گردد.[۱] در کشورهای مختلف، اغلب رَویه‌های ویژه‌ای برای افراد زیر سن قانونی لحاظ می‌شوند؛ من جمله تشکیل دادگاه‌های متفاوت و بازداشت در مراکز مربوط به نوجوانان بزهکار. از این رو، متداول است که نحوه نگرش به این مسائل، به جای پرونده‌های مجرمانه از نوع پرونده‌های مدنی باشد.

منابعویرایش

  1. Siegel, Larry J.; Welsh, Brandon (2011). Juvenile Delinquency: The Core (4th ed.). Belmont, CA: Wadsworth/cengage Learning. ISBN 978-0534519322.