بسکتبال در بازی‌های آسیایی ۱۹۵۴

بسکتبال یکی از ورزش‌هایی بود که در بازی‌های آسیایی ۱۹۵۴ مانیل، فیلیپین برگزار شد.

بسکتبال
در بازی‌های آسیایی ۱۹۵۴
Basketball pictogram.svg
ورزشگاهسالن ریزال
تاریخ۲ مه ۱۹۵۴ (۱۹۵۴-05-۰۲)–۸ مه ۱۹۵۴ (۱۹۵۴-05-۰۸)
۱۹۵۱۱۹۵۸

سه تیم نخست

رویداد طلا نقره برنز
مردان
جزئیات
  فیلیپین
بیانی آمادور
فلورنتینو باتیستا
خوزه ماریا کچو
ناپلئون فلورس
آنتونیو جناتو
رافائل هچناوا
ادواردو لیم
کارلوس لویزاگا
رامون مانولات
لورو مامار
فرانسیسکو رباط
ایگناسیو راموس
پونکیانو سالدانا
ماریانو تولنتینو
  چین
هو چا پن
لای لام کونگ
ادوارد لی
جولیان لیم
خوزه لیم
لینگ جینگ هوان
نانگ ین آن
یواخیم پون
تانگ سوئت فونگ
تسای بن هوا
وانگ یی جیون
یواخیم یائو
جیمز یاپ
یونگ پی هاوک
  ژاپن
هیروکازو آرای
جیونیا آرای
ریچی آرای
تاکاشی ایتویاما
تاکشی کینوشیتا
هیروشی کننو
هایاشی ناگاشیما
شوزو نوگوچی
هیروشی سایتو
شیگژیتو سایتو
شوتارو شوجی
تاکئو سوگویما

نتایج

دور مقدماتی

گروه الف

تیم بازی برد باخت گ. ز گ. خ ت ا
  فیلیپین ۳ ۳ ۰ ۲۷۱ ۱۴۹ ۱۲۲+ ۶
  کره جنوبی ۳ ۲ ۱ ۲۰۳ ۱۹۷ ۶+ ۵
  سنگاپور ۳ ۱ ۲ ۲۴۹ ۲۰۶ ۴۳+ ۴
  کامبوج ۳ ۰ ۳ ۱۴۴ ۳۱۵ ۱۷۱- ۳
۲ مه
فیلیپین   ۸۲–۶۳   سنگاپور
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۱–۴۷, ۳۲–۳۵
۲ مه
کره جنوبی   ۸۹–۴۸   کامبوج
امتیاز بر پایه نیمه: ۲۲–۳۴, ۲۶–۵۵
۳ مه
فیلیپین   ۱۰۵–۴۱   کامبوج
امتیاز بر پایه نیمه: ۱۴–۴۷, ۲۷–۵۸
۳ مه
کره جنوبی   ۶۹–۶۵   سنگاپور
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۵–۳۲, ۳۰–۳۷
۴ مه
سنگاپور   ۱۲۱–۵۵   کامبوج
امتیاز بر پایه نیمه: ۲۷–۵۸, ۲۸–۶۳
۴ مه
فیلیپین   ۸۴–۴۵   کره جنوبی
امتیاز بر پایه نیمه: ۲۰–۴۸, ۲۵–۳۶

گروه ب

تیم بازی برد باخت گ. ز گ. خ ت ا
  جمهوری چین ۳ ۳ ۰ ۲۳۱ ۱۴۵ ۸۶+ ۶
  ژاپن ۳ ۲ ۱ ۱۷۳ ۱۶۱ ۱۲+ ۵
  اندونزی ۳ ۱ ۲ ۱۷۵ ۲۲۴ ۴۹- ۴
  تایلند ۳ ۰ ۳ ۱۶۶ ۲۱۵ ۴۹- ۳
۲ مه
ژاپن   ۶۱–۴۶   اندونزی
امتیاز بر پایه نیمه: ۱۷–۲۴, ۲۹–۳۷
۳ مه
جمهوری چین   ۹۶–۵۴   اندونزی
امتیاز بر پایه نیمه: ۱۸–۴۴, ۳۶–۵۲
۳ مه
ژاپن   ۶۷–۵۳   تایلند
امتیاز بر پایه نیمه: ۲۱–۲۷, ۳۲–۴۰
۴ مه
جمهوری چین   ۶۲–۴۵   ژاپن
امتیاز بر پایه نیمه: ۱۹–۳۴, ۲۶–۲۸
۴ مه
اندونزی   ۷۵–۶۷   تایلند
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۴–۳۶, ۳۳–۳۹

دور نهایی

تیم بازی برد باخت گ. ز گ. خ ت ا
  فیلیپین ۳ ۳ ۰ ۱۷۸ ۱۱۹ ۵۹+ ۶
  جمهوری چین ۳ ۲ ۱ ۱۴۰ ۱۴۰ ۰ ۵
  ژاپن ۳ ۱ ۲ ۱۵۱ ۱۷۲ ۲۱- ۴
  کره جنوبی ۳ ۰ ۳ ۱۵۲ ۱۹۰ ۳۸- ۳
۶ مه
جمهوری چین   ۵۶–۵۳   کره جنوبی
امتیاز بر پایه نیمه: ۲۳–۳۰, ۳۰–۲۶
۶ مه
فیلیپین   ۶۸–۴۰   ژاپن
امتیاز بر پایه نیمه: ۱۶–۲۷, ۲۴–۴۱
۷ مه
جمهوری چین   ۵۷–۵۳ (OT)   ژاپن
امتیاز بر پایه نیمه: ۳۴–۲۵, ۱۷–۲۶ وقت اضافه: ۲–۶
۷ مه
فیلیپین   ۷۶–۵۲   کره جنوبی
امتیاز بر پایه نیمه: ۲۳–۳۹, ۲۹–۳۷
۸ مه
فیلیپین   ۳۴–۲۷   جمهوری چین
امتیاز بر پایه نیمه: ۲۲–۲۶, ۵–۸

جدول نهایی

رتبه تیم بازی برد باخت
    فیلیپین ۶ ۶ ۰
    جمهوری چین ۶ ۵ ۱
    ژاپن ۶ ۳ ۳
۴   کره جنوبی ۶ ۲ ۴
۵   اندونزی ۳ ۱ ۲
  سنگاپور ۳ ۱ ۲
۷   کامبوج ۳ ۰ ۳
  تایلند ۳ ۰ ۳

منابع