بشارت منجی

صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

بشارت منجی ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: