کتاب بَصائِرالدَرَجات، کتابی است در زمینه معارف شیعه، نوشته صفار قمی.

بصائرالدرجات
نویسندهal-shaykh al-Saffâr al-Qummî
زبانعربی
گونهحدیث
تاریخ انتشار
۱۹۳۸
نوع رسانهچاپی

کتابی است کلامی که همه مطالب آن بر پایه نقل حدیث مستقیم با سندهایی بسیار نزدیک به زمان امامان شیعه از طریق راویان گوناگون به اثبات رسیده‌است.