بصائرالدرجات

کتاب بَصائِرالدَرَجات، کتابی است در زمینه معارف شیعه، نوشته صفار قمی.

بصائرالدرجات
نویسنده(ها)al-shaykh al-Saffâr al-Qummî
زبانعربی
گونه(های) ادبیحدیث
تاریخ نشر
۱۹۳۸
گونه رسانهچاپی

کتابی است کلامی که همه مطالب آن بر پایه نقل حدیث مستقیم با سندهایی بسیار نزدیک به زمان امامان شیعه از طریق راویان گوناگون به اثبات رسیده‌است.