بطلمیوس (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

بطلمیوس می‌تواند به افراد زیر اشاره کند:

  • بطلمیوس، اخترشناس و فیلسوف یونانی
  • بطلمیوس یکم سوتر، از فرماندهان و جانشینان اسکندر بزرگ و بنیانگذار دودمان بطلمیوسی در مصر