بنجامین مایلس فرانکلین

بنجامین مایلس فرانکلین معروف به سی‌نوت شخصیتی است که نقش او را راکموند دانبار بازی می کند

بنجامین مایلس فرانکلین
ایفای نقش توسط راکموند دانبار

حضورویرایش

فصل اولویرایش

او با زیرکی نقشه فرار مایکل را می فهمد و با او از زندان فرار می کند.

فصل دومویرایش

او پس از دستگیری همسرش و به دلیل بیمار بودن فرزندش خود را تسلیم به الکساندر ماهون می کند.

فصل سومویرایش

او در این فصل حضور ندارد.

فصل چهارمویرایش

او در قسمت‌های آخر به کمک مایکل می آید و او را نجات می دهد.

فصل پنجمویرایش

به اسلام ایمان می آورد. سپس به همراه لینکن به یمن رفته و در نجات مایکل کمک می کند.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش