بنگاه مستقل آبیاری

بنگاه مستقل آبیاری نهادی است که در سال ۱۳۲۲ هجری شمسی تحت نظارت وزارت کشاورزی عهده‌دار اصلاح و توسعه امور آبیاری و نظارت بر آن گردید.


اهداف و وظایفویرایش

بنگاه مستقل آبیاری عمدتاً عهده‌دار ایجاد شبکه‌های آبیاری و زهکشی و نیز نظارت بر کلیه امور آبیاری بوده، لذا این بنگاه براساس ماده نهم قانون تشکیل خود جهت انجام عملیات آبیاری و زهکشی شرکت‌هایی را با سرمایه خود و مالکین تأسیس نمود. در ماده یک از مواد پانزده‌گانه وظیفه آن به شرح ذیل ذکر شده است: «ماده اول - برای توسعه و اصلاح امور آبیاری کشور بنگاه مستقلی تحت نظارت وزارت کشاورزی بنام بنگاه مستقل آبیاری تأسیس می‌شود.»

انحلال بنگاه مستقل آبیاریویرایش

در سال ۱۳۴۴ هجری شمسی بنگاه مستقل آبیاری منحل و اهداف و وظایف آن بنگاه در قالب وزارت آب و برق دنبال گردید، لازم به ذکر است تشکیلات وزارت آب و برق از سوی شورایعالی اداری صادر شد و به تصویب هیئت وزیران وقت رسید.


منابعویرایش