باز کردن منو اصلی

بنی طُرُف از قبایل پرجمعیت عرب استان خوزستان است که درناحیه دشت آزادگان، سوسنگرد ، بستان، حویزه، شوش و ... و به ویژه اهوازفعلی ساکن هستند و از معروف‌ترین قبایل عربی ایران و دیگر کشورهای عربی می‌باشد.[۱] این طایفه به قبیله طی منسوب است و در قرن هشتم از یمن وارد عراق شده‌است. سیصد سال پیش دسته‌هایی از بنی طرف وارد ایران شدند و در اطراف خرمشهر و کنار طایفه بنی ساله ساکن شدند، کمی بعد به سوسنگرد کوچیدند و کم کم نامشان بر این سرزمین داده شد، البته در اوایل سال ۱۳۱۴ این نام به دشت میشان تغییر داده شد و قلعه خفاجیه نیز سوسنگرد نام گرفت. بنی طرف به خاطر حضور فعالشان در جهاد علیه انگلیسی‌ها به رهبری شیخ عاصی شرهان و شیخ عوفی پسر شیخ مهاوی در جنگ جهانی اول، که بعدها نبرد جهاد یا حرب المنیور نام گرفت بسیار مشهورند که هم‌اکنون مقبره 67 شهید از آن در منطقه ای به نام جهاد که قبرستان بزرگی هم می‌باشد ( بعد از قبرستان سید هادی در مسیر اهواز سوسنگرد یک بریدگی می‌باشد کنار روستا عبوده ) موجود است رشادت‌های قبیله بنی طرف که در صدر آن شیخ عاصی شرهان که تا امروزه بر سر زبان مردم عرب خوزستان می‌باشد .

پرچم جنگ طایفه بنی طرف ، بیوض نام دارد

این قبیله به دو دسته بیت اسعید(صالح) و بیت سیاح (صیاح) تشکیل می‌شود.در واقع اسعید پدر سیاح و صالح بود.

خاندان‌های بنی طرف: 1.بیت سعید :بیت شرهان ، بیت سبهان ، بیت زایر علی/ 2.بیت صیاح : بیت مهاوی ، بیت امنیشد

منابع[۲]ویرایش

  1. گیتاشناسی ایران، عباس جعفری، چاپ۱۳۸۴، جلد سوم
  2. یادکرد خالی (کمک)